Byli jste vybráni?

Zašleme Vám variabilní symbol k zaplacení startovného.

Více informací níže ...

Platební údaje


Jestliže bude Váš tým vybrán, je nutné, po přijetí emailu s informací o přijetí na Stairs2Hell 2024, uhradit startovné 50.000 Kč (2.050 EUR) či zálohu ve výši  30.000 Kč (1.250 EUR) za dvou až tříčlenný tým do 10 dnů od data přihlášení. Celé startovné musí být uhrazeno nejpozději do 31. března roku 2024.

V případě, že do 10 dnů od data přihlášení nebude uhrazeno startovné na níže uvedený účet (nebo jeho část), bude registrace týmu zrušena a startovní místo bude nabídnuto dalším týmům. Pro platby v EUR používejte výhradně náš EUR účet!

Číslo účtu: 277722890/0300
Variabilní symbol: 2024
Zpráva pro příjemce: "Název týmu"
Název banky: Československá obchodní banka (ČSOB)

IBAN: CZ82 0300 0000 0002 7798 5965
SWIFT: CEKOCZPP

Majitel účtu: European Carp Fishing Association s.r.o.