Byli jste vybráni?

Zašleme Vám variabilní symbol k zaplacení startovného.

Více informací níže ...

Platební údaje


Jestliže bude Váš tým vybrán, zašleme Vám variabilní symbol k zaplacení startovného ve výši 46.000 Kč (1.850 EUR) za dvou až tříčlenný tým. Záloha 25.000 Kč (1000 EUR) musí být uhrazena do 10 dnů od data přihlášení. Celé startovné musí být uhrazeno nejpozději do 31. března roku 2023.

V případě, že do 10 dnů od data přihlášení nebude uhrazeno startovné na níže uvedený účet (nebo jeho část), bude registrace týmu zrušena a startovní místo bude nabídnuto dalším týmům.

Číslo účtu: 277722890/0300
Variabilní symbol: 2023
Zpráva pro příjemce: "Název týmu"
Název banky: Československá obchodní banka (ČSOB)

IBAN: CZ82 0300 0000 0002 7798 5965
SWIFT: CEKOCZPP

Majitel účtu: European Carp Fishing Association s.r.o.