10 - PROBLÉM NA VODĚ (23)

V případě, že dojde k jakémukoliv problému závodníka na vodě, je povinen na sebe upozornit sirénou nebo světlem. Týmový kolega nebo jakýkoliv jiný závodník je povinen upozornit na toto vedení závodu. Jestliže je zcela zřejmé, že jde o život závodníka, jsou ostatní závodníci povinni uvědomit Policii ČR a vodní záchrannou službu (krizová čísla jsou uvedena v kartě závodníka). Pokud se k tomu cítí kompetentní, mohou závodníkovi pomoci i sami.