2 - PLATBY (23)

2A

Startovné na závody Stairs2Hell 2023 je 46 000 Kč. Startovné je stejné za dvoučlenný i tříčlenný tým.

2B

První část startovného (26 000 Kč) musí být připsána na účet pořadatele nejpozději do 10 dnů od data obdržení potvrzení o zařazení týmu na startovní listinu závodu (1E). V případě, že do 10 dnů od obdržení platebních údajů nebude platba připsána na účet pořadatele, bude registrace týmu zrušena a místo bude nabídnuto dalším zájemcům.

Zbylá část startovného (20 000 Kč) musí být připsána na účet pořadatele nejpozději 31. 3. 2023. V případě, že celé startovné nebude uhrazeno včas, bude tým ze závodu vyloučen bez nároku na vrácení první části startovného.

2C

Platba za účast člena týmu, který pořizuje online přenos je zpoplatněna částkou 2 400 Kč. Jeho jméno a přijmení je nutné nahlásit na email info@stairs2hell.cz do 30.9.2023. Platbu provedete při registraci.

2D


Číslo účtu: 277722890/0300

Zpráva pro příjemce: Přesný název týmu uvedený při registraci

Název banky: Československá obchodní banka (ČSOB)

Majitel účtu: European Carp Fishing Association s.r.o.

Do zprávy pro příjemce napište přesný název týmu uvedený při registraci.


Pro platby ze Slovenska:

IBAN: CZ82 0300 0000 0002 7798 5965

SWIFT: CEKOCZPP

Název banky: Ceskoslovenska obchodni banka (CSOB)

Majitel účtu: European Carp Fishing Association s.r.o.

Do zprávy pro příjemce napište přesný název týmu uvedený při registraci.