15 - VÝSTUPNÍ REGISTRACE (23)

15A

Týmy opustí korunu hráze po skončení závodu v sobotu 15. října 2023 nejpozději v 10.30 hodin a své automobily zaparkují na centrálním parkovišti. Následně se pak pěšky přesunou k samotné výstupní registraci.

15B

Povinností každého týmu je se ze závodu odregistrovat. Tým, který se neodregistruje, se nebude moci zúčastnit dalšího ročníku závodu Stairs2Hell!

15C

Po skončení závodu tým odevzdá při výstupní registraci oba GPS trackery. V případě, že tým vrátí trackery nepoškozeny, bude mu vrácena kauce v plné výši. V opačném případě bude kauce krácena podle rozsahu poškození GPS trackeru.

15D

V rámci slavnostního vyhlášení závodu Stairs2Hell 2023 proběhne losování jednoho volného startovního místa na Stairs2Hell 2024. Tohoto losování se mohou zúčastnit pouze týmy, které se řádné řádně odregistrují v zázemí závodu. V případě vylosování si tým musí převzít cenu v plném složení, ve kterém absolvoval závod. Jestliže vylosovaný tým nebude kompletní, bude se o volné startovní místo dále losovat.