3 - VSTUPNÍ REGISTRACE (23)

3A

Každý tým je povinen zaparkovat svoje vozidla na vyznačeném centrálním parkovišti. Při vjezdu na centrální parkoviště si tým vylosuje pořadí losování.

3B

Tým parkuje všechna svá vozidla striktně na místech označených číslem shodným s vylosovaným pořadím losování. Následně se pak pěšky přesouvá k samotné vstupní registraci (obecní úřad Strachotín).

3C

Vstupní registrace týmu není možná bez vylosování pořadí pro následné losování lovných míst.

3D

Při vstupní registraci mají týmy za povinnost:

  1. Předložit ke kontrole vylosované pořadí losování.

  2. Předložit ke kontrole platné rybářské lístky a povolenky k lovu ryb na revíru Dyje 5 (461 024).

  3. Zkontrolovat svoje kontaktní údaje.

  4. Podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR).

  5. Vyzvednout si GPS trackery a složit za ně vratnou kauci.

3E

Vstupní registrace se musí zúčastnit všichni členové týmu. V případě, že se nedostaví všichni závodníci týmu, nebude týmu umožněna vstupní registrace a tým nebude vpuštěn do závodu. Výjimka může být udělena pouze v případě řádné omluvy na email: info@stairs2hell.cz. Tým, který se řádně nezaregistruje, ani se včas neomluví, se nebude moci závodu zúčastnit a startovné v plné výši propadá ve prospěch pořadatele.