5 - KOLONA VOZIDEL (23)

5A

Vozidla všech týmů musí být nejpozději do 12.00 hodin dne 7. října 2023 v prostoru centrálního parkoviště. Od 14.30 hodin začnou být vozidla rovnána do kolon. Jestliže jakýkoliv tým naruší přípravu kolon svým pozdním příjezdem nebo svým neohlášeným odjezdem a pořadatel ho na centrálním parkovišti nenajde, obdrží tento tým žlutou kartu.

5B

Časový rozpis kolon je k dispozici na vstupní registraci.

5C

Závodníci seřazení v kolonách opustí v sobotu 7. října 2023 korunu hráze nejpozději v 18.00 hodin.