7 - BODOVÁNÍ (23)

7A

Každému týmu se bodují pouze tři nejtěžší kapři, z jejichž váhy se stanoví konečný součet, který určí pořadí jednotlivých týmů. (Není však bezpodmínečně nutné chytit tři bodované kapry. Lze vyhrát i s jedním bodovaným kaprem, pokud bude jeho hmotnost vyšší než součet hmotností tří bodovaných kaprů jiného týmu.) Kapr je bodován od 7 kilogramů. Do soutěže bude i v roce 2023 zařazena také speciální cena za "těžbu". Hodnotit se bude součet hmotností všech ulovených bodovaných ryb.

7B

Po ulovení bodovaného kapra zavolá jeden z členů úspěšného týmu mobilním telefonem svého rozhodčího, který rybu zváží, vyfotí lovce s informační tabulí, zaznamená úlovek v mobilní aplikaci, zapíše uloveného kapra do karty týmu a karty rozhodčího. Úlovek v mobilní aplikaci i kartách stvrdí člen týmu a rozhodčí svým podpisem. Bez upozornění rozhodčího na úlovek nesmí tým s prutem, na který byl kapr uloven, jakkoliv manipulovat (nahazovat, zavážet). Každý úlovek nad 20 kg potvrdí svým podpisem člen sousedního týmu.  

7C

Jestliže bude rozdíl mezi výsledky v kartě závodníka a kartě rozhodčího, je směrodatná karta rozhodčího a na kartu závodníka nebude brán zřetel.

7D

Pokud bude kapr zaseknut před koncem závodu, má tým po ukončení závodu 20 minut na jeho zdolání a přivezení na břeh. Pokud to do této doby nestihne, nebude zdolávaný kapr započítán do výsledku závodu. Pro započítání kapra je nutné splnit následující požadavky:

a) Ihned po záběru upozornit na záběr rozhodčího formou SMS. Na jinou formu oznámení nebude brán zřetel. Pokud rozhodčí nebude upozorněn do 8.00 hodin (konce závodu/zaznění sirény), nebude se zdolaný kapr počítat do výsledku závodu.

b) Kapr musí být zdolán a převezen na břeh do 8.20 hodin (čas dovezení kapra na břeh potvrdí rozhodčí pořízením fotky). Pokud tým nestihne se zdolaným kaprem přirazit člunem ke břehu do 8.20, nebude se zdolaný kapr počítat do výsledku závodu.

7E

Jestliže tým má již v kartě zaznamenány 3 ulovené kapry, může menší kapry pouštět rovnou po ulovení. Toto neplatí v případě, že tým chytí kapra, jehož hmotnost je větší než 15 kilogramů. Při zjištění porušování tohoto pravidla bude týmu udělena žlutá karta.

7F

Loví se systémem „chyť a pusť“. Všechny ulovené ryby se tak musí co nejdříve vrátit zpět do Novomlýnské nádrže.