9 - ČLUN A POVINNÉ VYBAVENÍ (23)

9A

Každý tým může používat dva čluny (vždy však musí být minimálně jeden rybář na břehu). Člun musí být o minimální délce 260 cm a nesmí být jednokomorový. Maximální délka člunu může být 5,5 metrů. Povoleno je pouze veslování nebo používání elektrického motoru.

V každém člunu musí být po celou dobu závodu umístěno:

  • Označení, že člun prošel boatcheckem,

  • bílé neoslňující světlo pro noční lov (které musí být používáno od setmění po rozednění),

  • lodní houkačku (sirénu) – musí být pevně připojena k lodi,

  • kýbl na vylévání vody ze člunu (musí být k lodi pevně přivázán),

  • tažné lano o délce minimálně 5 metrů,

  • dvě vesla,

  • podložka pro bezpečný převoz kapra ke břehu,

  • vesta pro každého závodníka splňující normu EN 395, 396, 399 nebo EN 12402-5. (Upozorňujeme, že vesty od společnosti FOX již ztratily osvědčení o certifikaci).

9B

Před začátkem závodu provedou rozhodčí kontrolu člunů a jejich povinného vybavení. Bez kontroly a schválení člunu od rozhodčího nelze člun použít pro mapování dna, krmení, zavážení nebo zdolávání apod. V případě, že tým v průběhu závodu vymění člun nebo jakékoliv vybavení, které je povinnou součástí lodi (viz Boatcheck), je povinen toto nahlásit svému rozhodčímu, který provede novou kontrolu. Pokud toto tým neprovede, bude mu udělena žlutá karta.

9C

Každý tým samostatně zodpovídá za to, že bude v noci na vodě viditelný ze všech stran. Jestliže nebude pro rozhodčí člun viditelný po celou dobu pobytu na vodě, bude týmu udělena žlutá karta.  

9D

Během závodu může být vyhlášen zákaz používání člunů. Tento zákaz bude vyhlášen na oficiálních stránkách závodu a na Facebooku. Zákaz může platit buď pro celé jezero, nebo jen pro konkrétní sektor. Závodníci budou o zákazu informováni i prostřednictvím rozhodčích. 

9E

Závodník nesmí používat člun, jestliže bude pod vlivem alkoholu nebo drog! V případě, že kterýkoliv z členů týmu vstoupí na loď pod vlivem alkoholu nebo drog, bude tým potrestán žlutou kartou.

9F

Člun musí být vždy pevně uchycen ke břehu nebo vytažen na břeh tak, aby nemohlo dojít k jeho spontánnímu uvolnění. Doporučujeme si vzít podložku pod člun, aby nedošlo na ostrých kamenech k jeho poškození. Případně je také možné kotvit člun pomocí plováku.