1 - REGISTRACE (23)

1A

Tým se registruje pomocí řádně vyplněné přihlášky umístěné na webových stránkách závodu. Registrace bude spuštěna 1. 11. 2022. Na přihlášky zaslané před tímto datem nebude brán zřetel. 

1B

Pořadatel si vyhrazuje právo vybrat týmy, které budou startovat na závodech Stairs2Hell. Maximální počet soutěžících týmů je 100.

1C

Týmy mohou být nejvýše tříčlenné. Všichni členové týmu mají stejná práva. Tým může být navíc doplněn o člena, který pořizuje online přenos. Tým má povinnost informovat e-mailem pořadatele o přítomnosti tohoto člena týmu. Tuto informaci tým zašle na adresu info@stairs2hell.cz nejpozději do 5. září 2023. Účast tohoto člena je zpoplatněna viz 2C.

1D

Všichni členové týmu musí být starší 18 let. Z tohoto pravidla může být udělena výjimka, pokud tým předloží souhlas zákonného zástupce s účastí nezletilého závodníka na závodě Stairs2Hell.

1E

Týmy, které byly pořadatelem vybrány, obdrží e-mailem potvrzení o zařazení týmu na startovní listinu závodu.

1F

Tým, který po uhrazení první části nebo celého startovného zruší svoji registraci, zaplatí manipulační poplatek 2000 Kč. Od 1. března není možné startovné (zálohu) vrátit. Je možné si však najít náhradní tým. Po zaplacení startovného novým týmem bude týmu, který svoji registraci zrušil, vráceno uhrazené startovné ponížené o manipulační poplatek.


<< předchozí