Potvrzení

Byli jste zapsáni do registračního formuláře.

You have been entered in the registration form.


Pořadatel si vyhrazuje právo vybrat týmy, které budou startovat na závodech Stairs2Hell.
Maximální počet soutěžících týmů je 100.

The organizer fully reserves the right to select teams which will compete at Stairs2Hell championship.
The maximum number of competing teams is 100.