1 - REGISTRACE (22)

1A

Tým se registruje pomocí řádně vyplněné přihlášky. Registrace bude spuštěna 1. 11. 2021. Na emaily zaslané před tímto datem nebude brán zřetel. 

1B

Pořadatel si vyhrazuje právo vybrat týmy, které budou startovat na Stairs2Hell 2022. Týmy mohou být maximálně tříčlenné. Všichni členové týmu musí být starší 18 let (může být udělena výjimka, pokud tým dodá souhlas rodičů s účastí na závodě u nezletiletého závodníka) a mají stejná práva.

1C

V případě, že bude Váš tým vybrán, bude Vám zasláno číslo účtu a variabilní symbol k zaplacení startovného ve výši 45.000 Kč. Startovné je stejné za dvoučlenný i tříčlenný tým. První část startovného (25.000 Kč) musí být uhrazena do 14 dnů od data přihlášení. V případě, že do 14 dnů od data přihlášení nebude uhrazeno celé startovné (45.000 Kč) na zaslaný účet (nebo jeho část – 25.000 Kč), bude registrace týmu zrušena a místo bude nabídnuto dalším týmům. Zbylá část startovného (20.000 Kč) musí být uhrazena do 31. 3. 2022. V případě, že celé startovné nebude uhrazeno včas, bude tým ze závodu vyloučen bez nároku na první část startovného (25.000 Kč). Maximální počet soutěžních týmů je 100.

1D

Tým, který po uhrazení části nebo celého startovného zruší svoji registraci, zaplatí manipulační poplatek 2000 Kč. Od 1. března není možné startovné (zálohu) vrátit. Je možné však najít si náhradní tým. Po zaplacení startovného novým týmem, bude odhlášenému týmu startovné vráceno (- manipulační poplatek).

1E

Registrace týmu není možná bez vylosování pořadí pro následné losování lovných míst. Je nutné nejdříve jet na parkoviště – viz bod 3A. Samotná registrace se koná v zázemí závodu (obecní úřad Strachotín) a musí se ji zúčastnit všichni členové týmu. V případě, že se nedostaví všichni závodníci, nebude týmu umožněna registrace a tým nebude vpuštěn do závodu. Výjimka může být udělena pouze v případě řádné omluvy na email: info@stairs2hell.czTým, který se řádně nezaregistruje, ani se včas neomluví, se nebude moci závodu zúčastnit a startovné v plné výši propadá ve prospěch pořadatele.