2 - VÝSTUPNÍ REGISTRACE (22)

2A

Týmy mají za povinnost se ze závodu odregistrovat. Pokud se tak nestane, nebude se moci tým, který se neodregistruje, zúčastnit dalšího ročníku závodu!

2B

V rámci slavnostního vyhlášení závodu Stairs2Hell 2022 proběhne losování o jedno startovní místo na Stairs2Hell 2023. Tohoto losování se mohou zúčastnit pouze týmy, které se řádné řádně odregistrují v zázemí závodu. V případě vylosování si tým musí převzít cenu v plném složení, v kterém absolvoval závod. Jestliže vylosovaný tým nebude kompletní, bude se o startovní místo dále losovat.