4 - KOLONA VOZIDEL (22)

4A

Vozidla všech týmů musí být nejpozději do 12 hodin (1. října 2022) v prostoru centrálního parkoviště. Od 14:30 hod. začnou být vozidla rovnána do kolon. Jestliže jakýkoliv tým naruší přípravu kolon svým pozdním příjezdem a pořadatel ho na parkovišti nenajde, obdrží tento tým žlutou kartu.

4B

Časový rozpis kolon je uveden k dispozici na registraci.