6 - BODOVÁNÍ (22)

6A

Bodují se pouze tři nejtěžší kapři, z jejichž váhy se stanoví konečný součet, který určí pořadí jednotlivých týmů. (Není však bezpodmínečně nutné chytit tři bodované kapry. Lze vyhrát i s jedním bodovaným kaprem, pokud bude jeho hmotnost vyšší než součet hmotností tří bodovaných kaprů jiného týmu.) Kapr je bodován od 7 kilogramů. Do soutěže bude i v roce 2022 zařazena také speciální cena za "těžbu". Hodnotit se bude součet hmotností všech ulovených bodovaných ryb.

6B

Po ulovení bodovaného kapra zavolá jeden z členů úspěšného týmu mobilním telefonem svého rozhodčího, který rybu zváží, vyfotí lovce s informační tabulí, zaznamená úlovek v mobilní aplikaci Score Fishing, zapíše uloveného kapra do karty týmu a karty rozhodčího. Úlovek v mobilní aplikaci Score Fishing i kartách stvrdí člen týmu a rozhodčí svým podpisem. Bez upozornění rozhodčího na úlovek nesmí tým s prutem, na který byl kapr uloven, jakkoliv manipulovat až po zdokumentování a pouštění ryby (nahazovat, zavážet). Každý úlovek nad 20 kg potvrdí svým podpisem člen sousedního týmu.

6C

Jestliže bude rozdíl mezi výsledky v kartě závodníka a kartě rozhodčího, je směrodatná karta rozhodčího a na kartu závodníka nebude brán zřetel.

6D

Pokud bude kapr zaseknut před koncem závodu, má tým po ukončení závodu 20 minut na jeho zdolání a přivezení na břeh. Pokud to do této doby nestihne, nebude zdolávaný kapr započítán do výsledku závodu. Pro započítání kapra je nutné splnit následující požadavky:

a) Ihned po záběru upozornit na záběr rozhodčího formou SMS. Na jinou formu oznámení nebude brán zřetel. Pokud rozhodčí nebude upozorněn do 8:00 (konce závodu/zaznění sirény), nebude se zdolaný kapr počítat do výsledku závodu.

b) Kapr musí být zdolán a převezen na břeh do 8:20 hod (čas dovezení kapra na břeh potvrdí rozhodčí pořízením fotky). Pokud tým nestihne se zdolaným kaprem přirazit člunem ke břehu do 8:20, nebude se zdolaný kapr počítat do výsledku závodu.

6E

Jestliže tým má již v kartě zaznamenány 3 ulovené kapry, může menší kapry pouštět rovnou po ulovení. Toto neplatí v případě, že tým chytí kapra, jehož hmotnost je větší než 15 kilogramů.

6F

Loví se systémem „chyť a pusť“. Všechny ulovené ryby se tak musí co nejdříve vrátit zpět do Novomlýnské nádrže.