12 - POHYB A CHOVÁNÍ V PRŮBĚHU ZÁVODU (22)

Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám! Je přísně zakázáno, jakkoliv poškozovat pobřežní porosty a rozdělávat oheň jinak než v nadzemních zařízeních (gril, vařič). Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky a odvézt si je, nebo je umístit na sběrné místo a ve stanovený čas, které mu určí pořadatel.