15 - PŘEDÁNÍ VÝHER (22)

15A

Slavnostní vyhlášení se bude konat v areálu závodu. Vítězné týmy budou vyhlašovány v pořadí – sektory, vítěz těžby, nejtěžší ryba závodu, 3.,2.,1. místo. Jestliže se tým na výzvu nedostaví, bude ceremoniál pokračovat ve vyhlašování dalšího pořadí.

15B

Týmy, které si nepřevezmou hmotné ceny a šek na finanční odměnu v rámci oficiálního ceremoniálu, ztrácejí nárok na všechny ceny, včetně finanční odměny. Hmotné ceny následně propadnou ve prospěch dalšího týmu v pořadí (výjimku tvoří tým, který by musel závod opustit ze závažných důvodů (úmrtí v rodině, vážné zranění či onemocnění) – v takovém případě bude o dalším postupu rozhodovat komise složená z hlavních pořadatelů.

15C

Peněžité výhry se týmům budou zasílat na účet, který vítězné týmy dodají pořadateli. Výhry budou týmům vyplaceny do konce prosince 2022 a to v kurzu 1 EUR/24 Kč. Poháry a hmotné ceny si vítězné týmy převezmou v rámci slavnostního vyhlášení závodu.